европейско финансиране за бизнеса

ЕКСПЕРТНОСТ

Защото имаме задълбочени познания и 15-годишен опит в сферата на еврофондовете в България.

ПОЧТЕНОСТ

Притежаваме професионализъм и задължителната почтеност и коректност за консултантския бизнес. Представяме реалистичните шансове за успех на вашите идеи.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Прилагаме индивидуален подход към всеки проект с внимание към детайла, тъй като не пишем проекти „на конвейер“.

СЪПРИЧАСТНОСТ

Защото докато „отглеждаме“ проектите заедно с вас, се привързваме към тях, милеем за тях и искаме да се гордеем с резултатите.
ЕКИПНОСТ

Вярваме, че успешният проект е симбиоза между коректно информиран инвеститор, който знае какво цели и консултант-професионалист, който може да облече проекта в нужната форма.


ПОСТОЯНСТВО

До вас сме по време на пълния цикъл на проекта – от идеята до изтичането на мониторинговия период. Работим дългосрочно с повечето си клиенти, защото познаваме бизнеса им и заедно планираме кандидатстването им по европейските програми.

ПРАГМАТИЧНОСТ

Няма да ви препоръчваме многобройните, включително и неефективни възможности за грантово финансиране, а ще споделим опита си как еврофондовете да станат „трамплин“ за вашия бизнес, а не „бюрократичен“ капан.

ЦЕНА

Предлагаме балансирани финансови условия. Възнаграждението зависи от размера на одобреното безвъзмездно финансиране и е разсрочено в рамките на многогодишния период на изпълнение на проекта.

ПАРТНьОРСТВО

В резултат на дългогодишния ни опит можем да ви препоръчаме доказани партньори в помощ на вашия проект – технолози, проектанти, доставчици на оборудване, застрахователи.